Vær en internationalt relevant virksomhed

At kunne række ud til en mere international kundegruppe er en uvurderlig fordel for enhver virksomhed. Specielt i et land som Danmark, der både arealmæssigt og ift. befolkningstal er i den lave ende af skalaen, er det vigtigt at synliggøre sig udenlands også, hvis ikke udelukkende.

Fremstå professionelt udadtil med et korrekt engelsk

I grundskolen lærer de fleste selvfølgelig det mest nødvendige sprog. Derefter kommer for nogle en ungdomsuddannelse, hvor de lærer det på et højere og mere arbejdsmarkedskvalificeret niveau. På de videregående uddannelser er der også en del sprogligt lære, i og med man ofte skal læse i engelske bøger. Derudover opfriskes det næsten dagligt, når man befærder sig på de sociale medier og internettet generelt. Men ikke alle lærer det på et niveau, hvor de kan oversætte det fuldstændigt grammatisk korrekt i diverse oversættelsesopgaver forbundet med arbejdet. Dertil kan man hyre en dansk til engelsk oversætter, for eksempel fra oversættelsesbureauet https://dotranslations.com/engelsk-oversaetter/.

Korrekturlæsningens disciplin

Oversættelsesbureauer beskæftiger sig dog ikke kun med oversættelser fra og til forskellige sprog. Deres arbejde kan være mere omfattende. DO Translations er også beskæftigede inden for korrekturlæsning. Dette er ikke kun på engelsk. De korrekturlæser både hjemmesidetekster, produktbladetekster, webshoptekster osv. på bl.a. dansk, tysk, finsk, svensk, norsk, fransk, italiensk. Alle disse sprog er også sprog, som de udfører oversættelsesopgaver på.

Få oversat til dansk

Det er ikke altid, fordi der er brug for at blive oversat fra dansk til engelsk eller et andet sprog. Nogle gange forholder det sig sådan, at der skal oversættes fra et andet sprog til vores eget danske sprog. Det arbejde udfører et oversættelsesbureau også. En dansk til engelsk oversætter, er altså også en engelsk til dansk oversætter. Ved at hyre et oversættelsesbureau kan I dermed koncentrere jer fuldkommen om jeres egentlige arbejdsopgaver, mens I samtidig er involverede med jeres kunder via et professionelt sprog.