Salt til blødgøringsalæg er en effektiv måde at blødgøre

Salt til blødgøringsalæg er en effektiv måde at blødgøre det på og reducere mængden af kalkaflejringer. Det skyldes, at salt fjerner calcium og magnesium fra vandet, som er to af hovedbestanddelene i kalk. Blødgøring har også en positiv effekt på lukkede installationer, rør og vandforbrugende maskiner, da det reducerer fremtidig kalkaflejring. Salt til blødgøring skal dog regelmæssigt genopfyldes, og systemet kræver også elektricitet og afløb. I Danmark er lovkravet for drikkevandshårdhed 6 dH, så der kan stadig forekomme kalk i dit hjem, selv efter at du har brugt salt til blødgøring. salt til blødgøringsalæg er en vigtig del for at få frisk og sundt vand.

Undgå at tilsætte salt til dit drikkevand for at beskytte dit helbred

Undgå at tilsætte salt til dit drikkevand for at beskytte dit helbred, miljøet og sårbare systemer. Salt sænker pH-niveauet, hvilket gør vandet surt, og kan forårsage direkte skade på dit helbred og skade miljøet. Det gør det også vanskeligt at genanvende spildevand, hvilket kan have en negativ indvirkning på ferskvandsøkosystemerne. De nylige restriktioner på saltforbrugende blødgøringsanlæg i USA er et skridt i den rigtige retning og i den retning som danskerne også skal begynde at se i mod. Men der skal gøres mere for at reducere brugen af natrium i deres drikkevand. Lad dem alle gøre deres del for at holde deres vand sikkert og rent.

Salt til blødgøringsalæg forbedre kvaliteten af dit vand i hjemmet

Hvis du er som de fleste mennesker, tænker du sandsynligvis ikke så meget over kvaliteten af dit vand i hjemmet. Men sandheden er, at det vand, der løber ind i dit hjem – og som du og din familie bruger hver dag – kan have en betydelig indvirkning på dit helbred. Kalk er et af de mest almindelige vandforurenende stoffer, og det kan være et reelt problem for både dit helbred og effektiviteten af dit hjems VVS-installationer. Opbygning af kalk kan forårsage en række problemer, bl.a. Reduceret vandtryk, Zinkforgiftning, Nyresten, Fordøjelsesproblemer. Heldigvis findes der en række måder at behandle kalkforurening på og gøre dit vand i hjemmet.