En introduktion til induktiv og deduktiv metode

Induktiv og deduktiv metode er noget, som de fleste af os benytter os af dagligt. Induktive ræsonnementer bruges til at opstille hypoteser eller teorier. Den starter med specifikke observationer og bevæger sig derefter til en generel konklusion. Lad os f.eks. sige, at vi ønsker at forstå, hvor mange biler der kører forbi vores hus på en time. Vi tager et tilfældigt tidspunkt på dagen og tæller de biler, der kører forbi i løbet af en time. Vi finder ud af, at der er ti biler. Derefter tager vi et andet tilfældigt tidspunkt på dagen og gør det samme. Igen finder vi ud af, at der er ti biler. På baggrund af disse to observationer kan vi så konkludere, at der i gennemsnit kører ti biler forbi vores hus i timen. Man hvordan adskiller induktiv og deduktiv metode sig fra hinanden?

Forskellene på induktiv og deduktiv metode

Det er nemmest at forklare forskellen på induktiv og deduktiv metode via et andet eksempel.

I stedet for at tage udgangspunkt i individuelle observationer for at nå frem til en konklusion, tager vi udgangspunkt i en generel regel eller sandhed. Derefter anvender vi den på et specifikt tilfælde. Deduktive ræsonnementer anvendes ofte i matematik og logik. Hvis du ved, at alle hunde har fire ben, og at Fido er en hund, kan du udlede, at Fido har fire ben. Induktive ræsonnementer er mere almindelige i hverdagen. Hvis du f.eks. observerer, at din veninde altid kommer for sent til aftaler, kan du konkludere, at hun ikke er særlig punktlig. Sådan adskiller induktiv og deduktiv metode sig.

Hvordan kan man bruge induktiv og deduktiv metode i praksis?

Når vi f.eks. tager en bus eller et tog, bruger vi induktive ræsonnementer til at vurdere, hvor lang tid rejsen vil tage. Vi baserer os på observationer fra lignende rejser tidligere for at foretage et kvalificeret gæt om rejsens varighed. Men det er vigtigt at kunne både den induktiv og deduktiv metode i hverdagen.

I deduktive ræsonnementer gælder det, at hvis præmisserne er sande, må konklusionen også være sand. Denne form for ræsonnement anvendes ofte i matematik og filosofi. Evnen til at bruge både induktiv og deduktiv metode i erhvervslivet kan være en glimrende måde at styre din forretning på, mens induktiv og deduktiv metode så sandelig også er anvendelig i den almindelig hverdag.