Alt du skal vide om et lån i friværdi – hvad er det og hvorfor bør du optage et?

Når du ejer et hjem, er den friværdi, du har i ejendommen, et vigtigt tal at forstå. Friværdien er værdien af din bolig minus udestående gæld eller realkreditlån. Jo mere friværdi du har, jo bedre står du økonomisk set, og jo mere af dit hus kan du virkelig kalde “dit eget”. Lad os se på, hvordan en forståelse af friværdien kan hjælpe dig med at træffe smarte økonomiske beslutninger, når du skal eje en bolig eller et tage et lån i friværdi. Et lån i friværdi som pensionist eller arbejdende er næsten altid en god økonomisk beslutning.

Hvad er friværdi og hvordan kan et lån i friværdi gavne dig?

Friværdi er ganske enkelt det beløb af din bolig, som du ejer direkte, uden at skulle tilbagebetale lån eller realkreditlån. For at beregne din friværdi skal du blot trække den samlede udestående gæld eller realkreditlån fra den faktiske værdi af din bolig. Hvis din bolig f.eks. har en aktuel markedsværdi på 3.500.000 DKK, men der stadig er gæld for 3.000.000 DKK forbundet med den (f.eks. afdrag på realkreditlån), vil din friværdi i ejendommen være 500 000 DKK. Det betyder, at du har ejerskab over disse 500.000 uden at skulle betale noget for dem! Din friværdi vil naturligt stige med tiden, så længe enten huspriserne stiger, eller du betaler mere af din udestående gæld af. Det betyder dog ikke, at den altid vil stige – husk på, at huspriserne også kan falde – så der er ingen garanti for, at der med sikkerhed vil opstå positiv friværdi. Derfor er det vigtigt at holde øje med, hvilke ændringer der sker på både boligmarkedet og med hensyn til, hvor meget gæld du skylder, så du præcist kan beregne, hvor meget friværdi du har på et givent tidspunkt. Uanset om din friværdi stiger eller falder meget kan et lån i friværdi være en god mulighed for alle boligejer.

Udnyt muligheden for et lån i friværdi – du vil ikke fortryde det!

Det er en vigtig del af at vide, hvor du står økonomisk, når det gælder om at eje en bolig, at forstå og følge din friværdi. Ved at vide præcis, hvor mange penge du har bundet i din ejendom, kan du være med til at sikre, at investeringer i reparationer eller forbedringer er deres omkostninger værd i forhold til at øge dens samlede værdi (og dermed øge dens samlede værdi). Ved at holde øje med både ændringer i huspriserne og tilbagebetalingsbeløbene kan boligejerne desuden til enhver tid beregne deres aktuelle egenkapitalniveau præcist, så de ved præcis, hvad de skylder, og hvad de nu ejer direkte. Derudover er det vigtigt at kende din friværdi hvis du ønsker at optage et lån i friværdi. Alle disse fordele giver boligejerne fred i sindet, når de forvalter deres økonomi i forbindelse med deres bolig.